ร.ร.บ้านคลองนางาม ถวายเทียนพรรษา

ท่าน ผอ.กาญจนา  สุภาศาสตร์  

คณะครูและนักเรียน ร.ร.บ้านคลองนางาม

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองนางาม 

IMG_6240 IMG_6245 IMG_6246 IMG_6248 IMG_6251 IMG_6254 IMG_6260 IMG_6261 IMG_6263 IMG_6264 IMG_6265 IMG_6266 IMG_6267 IMG_6269 IMG_6270 IMG_6271 IMG_6272 IMG_6273 IMG_6274 IMG_6275 IMG_6276 IMG_6277 IMG_6278 IMG_6279 IMG_6280 IMG_6281 IMG_6282 IMG_6283 IMG_6284 IMG_6285 IMG_6286 IMG_6287

999

😛  😛   😛 

มนตรี  ถ่ายภาพ/รายงาน

 

 

Message us