แจ้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก

         ตามที่ได้แจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559   ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว   ขอให้คณะกรรมการฯ มารับบัตรจอดรถ (VIP) ได้ที่ช่องรับหนังสือของโรงเรียน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา