การประกวดระเบียบแถวระดับอำเภอ

ให้โรงเรียนที่ส่งประกวดระเบียบแถวจัดทำเอกสารตามรายการที่แนบ และนำเอกสารมาส่งในวันวันประกวดเพื่อรับเงินค่าพาหนะ ทีมละ 500 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

VVV

VV

V

Cost a car

ติดต่อเรา