เลือกสภานักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน วันที่ 12 มิถุนายน 2557

เลือกสภานักเรียน

ณ หอประชุมโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

วันที่ 12 มิถุนายน 2557

IMG_6528IMG_6525IMG_6537IMG_6551IMG_6553IMG_6555IMG_6557