แห่และถวายเทียนพรรษา

วันที่  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายวัดน้ำซับ

hare1 IMG_3166 IMG_3169 IMG_3172 IMG_3180 IMG_3183 IMG_3186 IMG_3192 IMG_3196 IMG_3197 IMG_3199 IMG_3202 IMG_3205 IMG_3211 IMG_3214 IMG_3220 IMG_3222 IMG_3225 IMG_3226 IMG_3227 IMG_3231 IMG_3232 IMG_3239 IMG_3241 IMG_3246 IMG_3252 IMG_3256 IMG_3262 IMG_3271 IMG_3277 IMG_3284 IMG_3287 IMG_3304 IMG_3308 IMG_3312 IMG_3314 IMG_3316 IMG_3317 IMG_3319 IMG_3321 IMG_3322 IMG_3327 IMG_3328 IMG_3333 IMG_3335 IMG_3338 IMG_3341 IMG_3343 IMG_3344 IMG_3346 IMG_3349 IMG_3352 IMG_3354 IMG_3355 IMG_3356 IMG_3357 IMG_3360 IMG_3367 IMG_3368 IMG_3372 IMG_3375 IMG_3385 IMG_3387 IMG_3396 IMG_3401 IMG_3403 IMG_3409

ชมวิดีโอคลิ๊กเลยครับ

เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

เว็บไซด์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา