กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2559

โรงเรียนบ้านลุงพลู

จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา   ประจำปี 2559

ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง 

ทำบุญถวายเทียนจำพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝน และถวายสังฆทาน 

ณ วัดบ้านด่าน

เมื่อ วันศุกร์  ที่ 15  กรกรฎาคม  2559

***********
1

2

3

 

 

 

 

6

5

7

8

 

9

10

****************************** 

  

  

ติดต่อเรา