เข้าพรรษา..มหาเจริญ

IMG_3366 IMG_3369 IMG_3377 IMG_3392 IMG_3447 IMG_3474 IMG_3484 IMG_3496 IMG_3502 IMG_3520 IMG_3531

15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านมหาเจริญนำโดยนายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คระครูและนักเรียนทุกระดับชั้น รวมถึงผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ในการนี้ได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด รายงาน/ถ่ายภาพ
ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

 

 

 

ติดต่อเรา