วันไหว้ครู ณ หอประชุมโรงเรียน วันที่ 12 มิถุนายน 2557

วันไหว้ครู

ณ หอประชุมโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

วันที่ 12 มิถุนายน 2557

IMG_6381IMG_6382IMG_6407IMG_6445IMG_6416IMG_6488IMG_6499IMG_6511