อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบ งานเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙  ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อำนวยการส่วนงสนวางแผนและพัฒนาการอบรม จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นพระวิทยากร  ซึ่งมีข้าราชการครูที่ดูแลฯ เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ ๑๖๐ คน 

IMG_8910 IMG_8911 IMG_8912 IMG_8913 IMG_8914 IMG_8915 IMG_8917 IMG_8919 IMG_8920 IMG_8921 IMG_8922 IMG_8923 IMG_8924 IMG_8925 IMG_8926 IMG_8927 IMG_8928 IMG_8932 IMG_8934 IMG_8935 IMG_8937 IMG_8938 IMG_8940 IMG_8941 IMG_8942 IMG_8943 IMG_8944 IMG_8945 IMG_8946 IMG_8947 IMG_8948 IMG_8949 IMG_8950 IMG_8951 IMG_8952 IMG_8953 IMG_8954 IMG_8955 IMG_8956 IMG_8957 IMG_8958 IMG_8959 IMG_8960 IMG_8961 IMG_8962 IMG_8963 IMG_8964 IMG_8965 IMG_8966 IMG_8967 IMG_8968 IMG_8969 IMG_8970 IMG_8971 IMG_8972 IMG_8973 IMG_8974 IMG_8975 IMG_8976 IMG_8977 IMG_8979 IMG_8981 IMG_8985IMG_8987IMG_8988IMG_8989IMG_8990IMG_8991IMG_8992IMG_8993IMG_8994IMG_8995IMG_8996IMG_8997IMG_8998IMG_8999IMG_9000IMG_9001IMG_9002IMG_9003IMG_9004IMG_9025IMG_9026IMG_9027IMG_9028IMG_9029IMG_9030IMG_9031IMG_9032IMG_9033IMG_9034IMG_9035IMG_9036IMG_9037IMG_9038IMG_9039IMG_9040IMG_9041IMG_9042

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา