การนิเทศ ติดตามและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ปี2559

การนิเทศ ติดตามและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ปี2559

12  กรกฎาคม  2559

ณ  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

DSC_0655 DSC_0656 DSC_0657 DSC_0658 DSC_0659 DSC_0660 DSC_0661 DSC_0666 DSC_0667 DSC_0668 DSC_0669 DSC_0670 DSC_0671 DSC_0672 DSC_0673 DSC_0674 DSC_0675 DSC_0676 DSC_0677 DSC_0678 DSC_0679 DSC_0680 DSC_0681 DSC_0682 DSC_0683 DSC_0684 DSC_0685 DSC_0686 DSC_0687 DSC_0688 DSC_0689 DSC_0690 DSC_0691 DSC_0692 DSC_0693 DSC_0694 DSC_0695 DSC_0696 DSC_0697 DSC_0698 DSC_0699 DSC_0700 DSC_0701 DSC_0702 DSC_0703 DSC_0704 DSC_0705 DSC_0706 DSC_0707 DSC_0708 DSC_0709 DSC_0710 DSC_0711 DSC_0712 DSC_0713 DSC_0714 DSC_0715 DSC_0716 DSC_0717 DSC_0718 DSC_0719 DSC_0720 DSC_0721 DSC_0722 DSC_0723 DSC_0725 DSC_0726 DSC_0727 DSC_0728 DSC_0729 DSC_0730 DSC_0731 DSC_0732 DSC_0733 DSC_0734 DSC_0735 DSC_0736 DSC_0738 DSC_0739 DSC_0740 DSC_0741 DSC_0742 DSC_0743 DSC_0744 DSC_0745 DSC_0746 DSC_0747 DSC_0748 DSC_0749 DSC_0750 DSC_0751 DSC_0752 DSC_0753 DSC_0754 DSC_0755 DSC_0756 DSC_0757 DSC_0758 DSC_0759 DSC_0760 DSC_0761 DSC_0762 DSC_0765 DSC_0766 DSC_0767 DSC_0768 DSC_0769 DSC_0770 DSC_0771 DSC_0772 DSC_0773 DSC_0774 DSC_0775 DSC_0776 DSC_0777 DSC_0778

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

Message us