ขอเชิญร่วมโครงการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจ

มูลนิธิอมตะ ขอเชิญร่วมโครงการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ “ชีวิตใหม่2” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจาการกอ่านหนังสือฯ ของวิกรมกรมดิษฐ์ ชิงทุนการศึกษาและโล่รางวัล ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ www.amatafoundation.org สอบถามโทร ๐๙๐ – ๙๑๕๕๙๙๓

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อ สพป.สก.1