โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

 ระหว่างวันที่ 6-8  กรกฎาคม  2559

 ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

24235 24236 24237 24239 24240 24241 24242 24243 24244 24245 24246 24247 24248 24249 24250 24251 24252 24253 24305 24306 24307 24308 24309 24310 24311 24348 24349 24350 24351 24352 24353 24354 24355 24356 24357 24358 24359 24360 24361 24362 24363 24364 24365 24366 24367 24368 24369

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ติดต่อเรา