แจ้งการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ณ สพป.สระแก้ว เขต 1

ให้โรงเรียน  แจ้งครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559  *เวลา 08.00 น.

ลงทะเบียน ณ หอประชุมบุนนาค(รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต 1   * เวลา 09.00 น.พิธีเปิดการอบรม  โดย ผอ.เขต  ขอความกรุณาให้มาก่อนเวลา   การแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรม  และให้ตรวจสอบรายชื่อตามที่แนบมานี้ ให้ถูกต้อง เพื่อการพิมพ์เกียรติบัตรมอบให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน

teacher name 59

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งชื่อครูเข้าอบรม ครับ

name tescher

โทรประสาน แจ้งชื่อได้ที่ ศน.วีรศักดิ์  081 864 7350 

ติดต่อเรา