ขอเชิญร่วมโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ณ ประเทศอังกฤษ โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาทักษะ จำนวน ๘ สาขาวิชา คือ วิศวกรรม การสำรวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล การบัญชี การบริการ/การท่องเที่ยว ซึ่งจะใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ www.uce2012.com สอบถามโทร ๐๘๑ – ๒๕๐๐๖๑๖

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา