แจ้งให้ส่งรายชื่อครูที่จะเข้าอบรมครูแนะแนว

แจ้ง…..

โรงเรียนน้ำซับเจริญ, โรงเรียนบ้านหนองเตียน, โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน, โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี, โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์, โรงเรียนสุภวิทย์ และ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว

ให้ส่งรายชื่อครูที่จะเข้าอบรมครูแนะแนว ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1  ที่อีเมลล์ [email protected] ขอบคุณครับ

ติดต่อเรา