โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รร.บ้านเขามะกา

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา มหาราชินี ทำความดีแทนคุณแผ่นดิน” ณ โรงเรียนบ้านเขามะกา เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายสมยศ ไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๓  – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

IMG_0001 IMG_8660 IMG_8661 IMG_8662 IMG_8663 IMG_8664 IMG_8667 IMG_8668 IMG_8669 IMG_8670 IMG_8671 IMG_8672 IMG_8673 IMG_8674 IMG_8675 IMG_8676 IMG_8677 IMG_8678 IMG_8679 IMG_8680 IMG_8681 IMG_8682 IMG_8683 IMG_8685 IMG_8688 IMG_8692 IMG_8694 IMG_8695 IMG_8698 IMG_8703 IMG_8706 IMG_8707 IMG_8708 IMG_8710 IMG_8711 IMG_8716 IMG_8717 IMG_8718 IMG_8719 IMG_8720 IMG_8721 IMG_8722 IMG_8723 IMG_8724 IMG_8725 IMG_8726 IMG_8728 IMG_8729 IMG_8730 IMG_8731 IMG_8732 IMG_8733 IMG_8734 IMG_8735 IMG_8736 IMG_8737 IMG_8738 IMG_8739 IMG_8740 IMG_8741 IMG_8742 IMG_8743 IMG_8744 IMG_8745 IMG_8746 IMG_8747 IMG_8748 IMG_8749 IMG_8751 IMG_8752 IMG_8753 IMG_8756 IMG_8760 IMG_8761 IMG_8762 IMG_8763 IMG_8764 IMG_8767 IMG_8768 IMG_8770 IMG_8771 IMG_8772 IMG_8773 IMG_8775

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา