ผู้ใหญ่ใจดี นำไอศกรีมมาเลี้ยงเด็กๆหนองสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557

คุณชัยญวัฒน์  บุญเฮ้าและคุณสุรีย์พร  สุขดากุล 

ร้านผมทอง ( จำหน่ายอุปกรณ์เสริมสวย ) ในตลาดอำเภอวังน้ำเย็น

ได้นำไอศกรีมถังใหญ่มาเลี้ยงเด็กๆโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

1 2

ติดต่อ สพป.สก.1