ให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นักเรียนที่ได้รับรางวัล) ตามตารางดังแนบ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2559

ให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (นักเรียนที่ได้รับรางวัล) ตามตารางดังแนบ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2559  ตามตาราง ในลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lTbDTYfv_rTt42urtnV2UOaslFAOFxL88W1YJrcS0qA/edit?usp=sharing

ติดต่อเรา