ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตจากสพป.สระแก้วเขต 1

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตจากสพป.สระแก้วเขต 1 นำโดยท่าน
ศน.ประไพ ฉายอรุณ, นางโสภิต วนิชย์ถนอม นิติกร, และนางศิริพร จินดาพงษ์ นักวิชาการ

โดยมีท่านผอ.ชูศรี  แนวสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)คณะครู และผู้ปกครองให้การต้อนรับและให้ข้อมูลต่างๆด้วย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559

SUD1 SUD2 SUD3 SUD4 SUD5 SUD6 SUD7 SUD8 SUD9 SUD10 SUD11 SUD12 SUD13 SUD14 SUD15 SUD16 SUD17 SUD18 SUD19 SUD20 SUD21 SUD22 SUD23 SUD24

ติดต่อเรา