ขอเชิญร่วมการแข่งขัน “วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานฯ

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับโอกาสให้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่อไป ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โทร ๐๓๗-๔๒๕๑๒๕ และเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th หัวข้อ “เรื่องสำคัญวันนี้” รายการ “การจัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล”

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา