ค่านิยม 12 ประการ

ขอความกรุณาให้โรงเรียนกรอกข้อมูลค่านิยม 12 ประการ ใน Sk1 Clound  สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้เสร็จสิ้นภายใน 22 กรกฎาคม 2559

(ศน.สุติมา คำแฝง 0811559527) ไปที่ SK1 Clound เลือก เข้าสู่ Ska1 Cloud เลือก รายงานตามคำรับรอง เลือก จุดเน้นที่ 2 ค่านิยม 12 ประการ

ติดต่อเรา