ฝึกอาชีพกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ต้อนรับคณะวิทยากรจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่ได้มาฝึกอาชีพในการทำดอกไม้จันทน์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา

IMG_2709 IMG_2685 IMG_2688 IMG_2693 IMG_2702 IMG_2705 IMG_2742 IMG_2758 IMG_2760 IMG_2785 IMG_2786 IMG_2788 IMG_2789 IMG_2803 IMG_2801 IMG_2800 IMG_2793 IMG_2792 IMG_2804 IMG_2816 IMG_2843 IMG_2844 IMG_2856 IMG_2866 IMG_2903 IMG_2909 IMG_2929 IMG_2933 IMG_2930 IMG_2964 IMG_2983 IMG_2986 IMG_2997 IMG_3007 IMG_3008 IMG_3018 IMG_3019 IMG_3020 IMG_3022 IMG_3026 IMG_3028 IMG_3029 IMG_3032 IMG_3041 IMG_3047 IMG_3049 IMG_3062 IMG_3070 IMG_3076

ติดต่อเรา