ศธจ.สระแก้ว ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

13639723_1481401528552736_1452476781_o 13643893_1481402098552679_1881831219_n 13650484_1481401588552730_1367943097_n 13650570_1481401195219436_1886724034_n 13652578_1481401505219405_496192254_n 13652625_1481401231886099_150743121_n13650570_1481401195219436_1886724034_n13650646_1481408828552006_48208336_n13652578_1481401505219405_496192254_n13652625_1481401231886099_150743121_n

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา