ขอเชิญร่วมโครงการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ

สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา ขอเชิญร่วมโครงการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ๒๕๕๙  ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่  www.apt4kru.org/eng/ หรือ www.facebook.com/apt.eng ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา