ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต

บริษัท ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุตรธรรมาราม (สาขาวัดนาหลวง) ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๘๔ – ๙๔๘ ๕๗๐๖

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา