อบรมสารสนเทศ รุ่นที่ ๕

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการอบรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๕ ( อำเภอเขาฉกรรจ์ ) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ซึ่งดำเนินการอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ในการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๒๘ คน

IMG_4152 IMG_4153 IMG_4154 IMG_4155 IMG_4156 IMG_4158 IMG_4160 IMG_4161 IMG_4162 IMG_4163

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1