ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษา ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

นายเรือง จันทพันธ์ นายบุญสม ทองทา และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษา ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์   เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

IMG_8448 IMG_8449 IMG_8450 IMG_8451 IMG_8452 IMG_8453 IMG_8454 IMG_8455 IMG_8456 IMG_8457 IMG_8458 IMG_8459 IMG_8460 IMG_8461 IMG_8462 IMG_8463 IMG_8464 IMG_8465 IMG_8466 IMG_8467 IMG_8468 IMG_8469 IMG_8470 IMG_8471 IMG_8472 IMG_8473 IMG_8474 IMG_8475 IMG_8476 IMG_8477 IMG_8478 IMG_8479 IMG_8480 IMG_8481 IMG_8482 IMG_8483 IMG_8484 IMG_8485 IMG_8486 IMG_8487 IMG_8488 IMG_8489 IMG_8490 IMG_8491 IMG_8493 IMG_8494 IMG_8495 IMG_8496 IMG_8497 IMG_8499 IMG_8500 IMG_8501 IMG_8502 IMG_8503 IMG_8504 IMG_8505 IMG_8506 IMG_8507 IMG_8508 IMG_8509 IMG_8510 IMG_8511 IMG_8512 IMG_8517 IMG_8541 IMG_8543 IMG_8544 IMG_8545 IMG_8546 IMG_8547  IMG_8557 IMG_8558 IMG_8559 IMG_8560 IMG_8567 IMG_8568 IMG_8569 IMG_8570 IMG_8571 IMG_8581 IMG_8585 IMG_8608 IMG_8609 IMG_8610 IMG_8611 IMG_8612 IMG_8613 IMG_8614 IMG_8615 IMG_8616 IMG_8617 IMG_8618 IMG_8622 IMG_8623 IMG_8624 IMG_8626 IMG_8627 IMG_8630 IMG_8632 IMG_8633 IMG_8635  IMG_8638 IMG_8639 IMG_8640 IMG_8641 IMG_8654

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา