วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ในวันที่  1  กรกฎาคม  2559
IMG_4652 IMG_6578 IMG_6580 IMG_6589 IMG_6596 IMG_6608 IMG_6620 IMG_6702 IMG_6727 IMG_6755

Message us