ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาเด็กเล็ก

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงพื้นบ้าน(กลองยาว)ในพิธีเปิดกีฬาเด็กเล็กจังหวัดสระแก้ว
ในวันที่  5  กรกฎาคม  2559  ณ  โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
175701 175704 175711 DSC00008 DSC00009 DSC00011 DSC00012 DSC00014 DSC00016 DSC00021

ติดต่อเรา