ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

1  กรกฎาคม  2559  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เชิญชมภาพกิจกรรม

11

12 13

14 15

16

17

ติดต่อเรา