รณรงค์ยาเสพติด

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเเสพติดรอบชุมชนคลองไก่เถื่อน

3

4

DSC_2059

DSC_2111

DSC_2118

Message us