รณรงค์ไข้เลือดออก

28  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์โรคไข้เลือดออก

และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงรอบหมู่บ้านคลองไก่เถื่อน

 

2

8

10

11

20160628_091738

DSC_2073

DSC_2130

ติดต่อเรา