เลือกตั้งสภานักเรียน

10  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนขึ้น  เชิญชมภาพกิจกรรม

11

12 14

15

16

17