ประชุมประจำเดือน

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน เชิญชมภาพกิจกรรม

1

2

Message us