ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน

โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น  สวนสมุนไพร,  ผักสวนครัว,  การทำนา,  การเลี้ยงเป็ดและไก่  ฯลฯ

11

23

21

20

19

18

17

16

15

14

11

12

13

15

 

ติดต่อเรา