ประชุมผู้ปกครองพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

15  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

เพื่อพัฒนาการอ่าน-เขียนภาษาไทยซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกคน

1

DSC_1486

DSC_1492

DSC_1506

DSC_1516

DSC_1517

 

ติดต่อเรา