ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อทำความเข้าใจในการรับประเมินโรงเรียนสุจริต
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
CHUM1 CHUM2 CHUM4

ติดต่อเรา