พี่ๆศิษย์เก่ามาเลี้ยงอาหารเด็กๆ

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
ขอขอบคุณพี่ๆศิษย์เก่าที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน  ขนม เครื่องดื่ม พร้อมทั้งปลูกต้นไม่ร่วมกัน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
PEE1 PEE23 PEE22 PEE21 PEE20 PEE19 PEE18 PEE17 PEE16 PEE15 PEE14 PEE13 PEE12 PEE11 PEE10 PEE9 PEE8 PEE7 PEE6 PEE5 PEE4 PEE3 PEE2

ติดต่อเรา