คุณหมอมาตรวจโรคมือ เท้า ปาก นักเรียน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
รับการตรวจสุขภาพนักเรียนจาก
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง
ลงพื้นที่ตรวจโรคมือเท้า ปาก นักเรียน
วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

MOO1  MOO2MOO3

ติดต่อเรา