เชิญคณะกรรมการบริหารชมรมครูสุขศึกษาพลศึกษาประชุม ในวันที่ 8 ก.ค.2559 เวลา 13.00 น.

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารชมรมครูสุขศึกษาพลศึกษาประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว เพื่อหารือ เตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสมาชิกชมรมครูสุขศึกษาพลศึกษา ประจำปี 2559  และประเด็นอื่น ๆ  

20125141143191

ติดต่อเรา