ด่วน!!! แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุม คณะครูตำบลโคกปี่ฆ้อง

 

ตามที่ คณะครูอำเภอเมืองสระแก้ว ร่วมประชุมรับนโยบาย จากผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557

เวลา 08.30 -15.00 น. จากเดิม หอประชุมปางสีดา นั้น

ขอเปลี่ยนสถานที่ประชุม เป็น หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  ส่วนวัน เวลา ยังคงเดิม

ติดต่อเรา