ประชุมทีมผู้บริหาร สพป.สก๑

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานการประชุมทีมผู้บริหารฯ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่มฯ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

IMG_0001 IMG_8168 IMG_8169 IMG_8170 IMG_8171 IMG_8172 IMG_8173 IMG_8175 IMG_8177 IMG_8178 IMG_8179 IMG_8180 IMG_8181

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา