ศธจ.สระแก้ว ประชุมร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ประชุมหารือข้อราชการ ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมตรัง โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ในการนี้ประธานได้บรรยายการกำหนดแนวทางจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ
ซึ่งมีหัวข้อ การ พูดคุย ได้แก่
๑. การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
๒. การ เกลี่ยอัตรากำลังครู และบุคลากรทางการศึกษา
๓. การแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน

13590493_1037415769645529_3581515909622492883_n 13592321_1037415799645526_3984707125545844814_n 13606754_1037415829645523_3751789774522848225_n 13612328_1037415869645519_3078677156213065030_n

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อเรา