มอบแว่นตาในโครงการ Sight for Kids

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
มอบแว่นตาในโครงการ Sight for Kids
วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
จำนวน 4 คน ดังนี้
1.  เด็กหญิงศิวาพร  เชาว์ฉลาด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2.เด็กหญิงธนภรณ์  สาแก้ว  ฉลาด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3.เด็กหญิงนภัสสร ทองประเสริฐ  ฉลาด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4.เด็กหญิงณัฐณิชา เอกตาแสง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
6 5 4 3 2 1

ติดต่อเรา