การอบรมการเบิกจ่ายตรง รุ่นที่ ๒

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในการจัดโครงการอบรมการเบิกจ่ายตรง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในพื้นทื่อำเภอคลองหาด อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอวังสมบูรณ์ ที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายตรงเข้ารับการอบรม จำนวน ๗๐ คน

IMG_001IMG_8132 IMG_8133 IMG_8135 IMG_8136 IMG_8137 IMG_8138 IMG_8140 IMG_8142 IMG_8143 IMG_8144 IMG_8145 IMG_8146 IMG_8147 IMG_8148 IMG_8149 IMG_8150 IMG_8151 IMG_8152 IMG_8153 IMG_8154 IMG_8155 IMG_8156 IMG_8157 IMG_8158 IMG_8159 IMG_8160 IMG_8161 IMG_8162 IMG_8163 IMG_8164 IMG_8165

 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา