ขอเชิญประชุมการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559

ขอเชิญประชุมการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ดังแนบ

05.07.59.7Scan

ติดต่อเรา