แจ้งโรงเรียนเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เบิกจ่ายตรงเงินเดือน

แจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์อบรมการเบิกจ่ายตรงเงินเดือนของข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1  ใหม่  ที่เว็บไซต์ สพป.สระแก้ว เขต 1  เนื่องจากไฟล์เติมติดรหัสล็อค ซึ่งขณะนี้ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ

ติดต่อเรา