ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบให้เปล่าแก่นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้โรงเรียนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการแข่งขันได้ที่ www.engtest.net

ติดต่อเรา