การเป็นครูนั้นยาก แต่การเป็นครูที่ดีนั้นยากกว่า

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2557
KRU1
KRU2
KRU3
KRU4
KRU5
KRU6
KRU8
KRU9
KRU10
KRU11
KRU12
KRU13
KRU14
KRU15
KRU16
KRU17
KRU18
KRU19
KRU20
KRU21
KRU22
KRU23
KRU24
KRU25

ติดต่อเรา