พิธีกล่าวคำปฎิญาณตนและพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (วังสมบูรณ์)

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีกล่าวคำปฎิญาณตนและพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีคณะลูกเสือจากโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านซับสิงโต สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมพิธี

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0642 IMG_0643 IMG_0644 IMG_0645 IMG_0646 IMG_0647 IMG_0648 IMG_0663 IMG_0664 IMG_0671 IMG_0674 IMG_0675 IMG_0676 IMG_0677 IMG_0678 IMG_0679 IMG_0682 IMG_0683 IMG_0684 IMG_0685 IMG_0686 IMG_0687 IMG_0688 IMG_0689 IMG_0690 IMG_0691 IMG_0692 IMG_0693 IMG_0694 IMG_0695 IMG_0701 IMG_0702 IMG_0703 IMG_0704 IMG_0705 IMG_0706 IMG_0707 IMG_0708 IMG_0709 IMG_0710 IMG_0711 IMG_0712 IMG_0713 IMG_0714 IMG_0715 IMG_0716 IMG_0717 IMG_0718 IMG_0719 IMG_0720 IMG_0721 IMG_0723 IMG_0724 IMG_0725 IMG_0726 IMG_0727 IMG_0728 IMG_0729 IMG_0730 IMG_0731 IMG_0732 IMG_0735 IMG_0736 IMG_0737 IMG_0738 IMG_0739 IMG_0740 IMG_0741 IMG_0746 IMG_0747 IMG_0748 IMG_0749 IMG_0750 IMG_0751 IMG_0752 IMG_0753 IMG_0754 IMG_0755 IMG_0756 IMG_0757 IMG_0759 IMG_0761 IMG_0762 IMG_0763 IMG_0764 IMG_0765 IMG_0766 IMG_0767 IMG_0768 IMG_0770 IMG_0772 IMG_0773 IMG_0774 IMG_0775 IMG_0776 IMG_0777 IMG_0778 IMG_0779 IMG_0781 IMG_0782 IMG_0783 IMG_0784 IMG_0798 IMG_0816 IMG_0817 IMG_0821 IMG_0822 IMG_0823 IMG_0824 IMG_0825 IMG_0829 IMG_0830 IMG_0831 IMG_0833 IMG_0834 IMG_0835 IMG_0838 IMG_0839 IMG_0840 IMG_0841 IMG_0842 IMG_0843 IMG_0844 IMG_0845 IMG_0847 IMG_0849 IMG_0851 IMG_0852 IMG_0853 IMG_0854 IMG_0856 IMG_0858 IMG_0859 IMG_0860 IMG_0865

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา